Αlos Utopia

ἦμος δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ, τῆμος ἄρ᾽ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος νημερτὴς πνοιῇ ὕπο Ζεφύροιο, μελαίνῃ φρικὶ καλυφθείς, ἐκ δ᾽ ἐλθὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέεσι γλαφυροῖσιν·

Als-alos: Greek Homeric* word meaning “sea”.

Homer - Οdyssey, rhapsody δ (400-403)

When the sun rises to the middle of the sky,
then the foolproof, like an elusive elder, comes out of the sea with the breeze of the breaths, in the black of water shivering hidden, and coming out deeply sleeps in vaulted caves.

 

Utopia: Greek word, meaning a “place non-existent”. An ideal place you can not imagine that actually exists

Welcome to our sea utopia! 

Alos Utopia

Welcome

Alos Utopia (built in 2019) based right in front of the west beach of Stavros overlooking the sea, the mountain and the village.

ABOUT
Us
ROOMS
&
RATES
LOCATION
Stavros
  • Alos Utopia Facebook
  • Alos Utopia Instagram

Alos Utopia

Kosti Palama 1 Stavrós, Khalkidhiki, Greece, 57014 T: +30 697 721 6918  E: alosutopia@gmail.com

©  Alos Utopia | Copyright 2019-2022 COM'ON by COMPASS.

All rights reserved